องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

check_circle ประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านร้อง
เปิดให้บริการ ศูนย์บริการร่วม/ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE : OSS)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลบ้านร้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [19 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนผาแดงวิทยา ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง [9 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [1 กุมภาพันธ์ 2567]
อบต.บ้านร้อง จัดกิจกรรม งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [13 เมษายน 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ร.ร.อนุบาล อบต.บ้านร้อง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านร้อง (อุทกภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview65
ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านร้อง (อุทกภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา จำนวน ๘ รายการ
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเสื้อกีฬา สำหรับคณะกรรมการ คณะดำเนินงานและนักกีฬา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

play_arrow อบต.บ้านร้อง ร่วมรณรงค์วันดินโลก 2566
ผู้บริหาร
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238

สถิติ sitemap
วันนี้ 12
เดือนนี้3,462
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)21,723
ทั้งหมด 152,823


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง