องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โทร.054-365015

บริการข้อมูล
info_outline สอบถามข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 80
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_5แผนงานสังคมสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file 00_ปก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file 01_คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file 02_สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file 03_ส่วนที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file 04_ส่วนที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - 01ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - 02บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ1_1แผนงานเคหะและชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ1_2แผนงานอุตสาหกรรมและการโ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ1_3แผนงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ1_4แผนงานการพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ2_1แผนงานสร้างความเข้มแข็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ2_2แผนงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_1แผนงานบริหารงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_2แผนงานการรักษาความสงบภา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_3แผนงานการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_4แผนงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_6แผนงานสร้างความเข้มแข็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file 05_ส่วนที่ 3 - ผ02_ยุทธ3_7แผนงานการศาสนาและวัฒนธร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายก อบต.บ้านร้อง
-
นายก อบต.บ้านร้อง